Contact

Yara ǝn ndǝn ndiktiyo tǝmɗi ndiiɗandǝ wan fom tǝɗiya haya. Chokwa nwaat kǝ firin thlǝm wa wa ndu mǝt nggǝrnǝreyo wa, manga tǝnen chǝ ha me wa paɗ yahǝn nggǝmnan kaɗ wa.

Target Image