No Mbahǝn ˈYata tǝ Fǝr ǝn paɗ

No mbahǝn ˈya nggaˈan tǝ kǝssaˈandǝssi kǝthlǝm kǝ naˈan kǝ pang tǝ tarɗiya paɗ, no mbahǝn yara ǝn ndǝs paɗ kǝthlǝm kǝ fǝruchi ǝn chektǝ ndikta.

Ga'anda Language and Literacy Translation Project

Pic 6.jpg

 

LCCN No. 1 Ga'anda

Ga'anda District

Gombi Local Government Area

Adamawa State

Email.: "Yara ǝn ndǝn ndiktiyo ndu chihhameˈyo

Phone: +234 806 436 4400

             +234 808 184 2139