Nati Tǝɓrandǝ Lawlawati Kaandǝ Ha

Translators.jpg

Kusheˈtǝ tǝɓrandǝ lawlawaɗiya tǝrchan kanan hur hurat 2007, fartǝɗi lba ndǝ Danjuma Gambo tǝ Dr. Katy Barnwell kǝmɗi michǝ samǝn samǝn hur ngopi. Ənɗin yahtǝ nda michiɗiya kǝ nggak ndǝ tǝɓrandǝ michiyanda tǝ lawlawaɗan paɗ.

 

 

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.